Työhaastattelumetodiikka webinaari
  • saat heti käyttöösi työhaastattelun psykologista metodiikkaa tehokkaan 1h 30min mittaisen webinaarin muodossa
  • ​saat lisäksi käyttöösi työhaastattelutekniikoita ja kysymyksiä
  • ​sekä käytännöllisiä haastateltavan arviointivälineitä
SELECT A PRODUCT
Item
Price
€47
Laskutustiedot
etu- ja sukunimi
sähköpostiosoite
Puhelinnumero muodossa +358xxxx
street address
Maksukortin numero
CVC koodi
Expiry Month:
Expiry Year:
 ORDER DETAIL

Webinaarin aiheita

Webinaarin pääfokus on työhaastattelussa, mutta tässä on relevanttia asiaa ylipäätään kaikkiin konteksteihin, joissa keskustelun keinoin yritetään lisätä tietoa ja ymmärrystä, eli kehityskeskustelut, poliisikuulustelut, todistajan kuuleminen oikeudessa, kouluttajan ja opiskelijan väliset ohjauskeskustelut, myyntineuvottelut, jne.

Haastattelun tavoite ja sen realistisuus
Kristallisoitava itselle mikä on keskustelun tavoite ja pyrkimys. Mitä muuta rekrytointioprosessi sisältää? Työhaastattelu on parhaimmillaankin vain pieni osa koko prosessia.

Ilmapiirin oleellisuus
Vastapuolelta vai vierestä / tunnelman merkitys: minkälaisten olosuhteiden vallitessa ihminen kontrolloi itseään vähiten.

a. keinot:
i. jos se on tarkoituksenmukaista, niin pitäisi miettiä miten keinolla millä hyvänsä päästään samalle puolelle haastateltavan kanssa.
ii. keskustelu ennen keskustelua
iii. tunnelman säätäminen sopivaksi
iv. välikeskustelut keskustelusta: “tauot”
v. empaattinen ymmärryspyrkimyksen osoitus
vi. peilisolujen tietoisempi hyödyntäminen

b. hyödyt:
i. ihminen ei kontrolloi itseään rentoutuessaan
ii. ihminen vastaa rehellisemmin
iii. päästään pintaa syvemmälle
iv. haastattelusta ja siten haastattelijasta ja organisaatiosta jää parempi käsitys päällimmäisenä mieleen, jolloin vaikkei tulisikaan valituksia, niin ihminen jää todennäköisesti puolellemme, häneen voi olla tarvittaessa yhteydessä.

Vaikutelma
Ensivaikutelmalle saatetaan antaa jopa liikaa painoarvoa, koska sen voi tosiasiassa antaa vain kerran, se voi olla myös vinoutunut. Pohdimme, miksi joskus valintaprosessi ilman työhaastattelua tuottaa parempia rekrytointeja kuin jos pitää työhaastattelut? Mikä merkitys on haastattelijan (ja haastateltavan) ennakkoemotioilla?Nonverbaalinen ulottuvuus

Vaikka tiedetään, että vuorovaikutuksessa ovat aina läsnä verbaalinen ja nonverbaalinen, ja että jälkimmäisen osuus on joka tapauksessa isompi kuin verbaalisen tason, niin me silti keskitymme Puheen tasoon, sanatasoon siihen nähden verrattain paljon enemmän kuin mihin tutkimusten mukaan olisi aihetta.


Suhde ja kokemus arvostuksesta
Lisäksi tiedetään, että keskustelun fokuksissa ovat aina läsnä asiataso ja suhdetaso, vaikkei tietoisesti niin tiedostamatta. Vuorovaikutus useimmiten tökkii siksi, ettei tiedosteta tätä asiaa, ja kuvitellaan vuorovaikutuskitkan johtuvan esim. siitä, että ollaan asioista eri mieltä, vaikka kyse olisikin enemmän siitä, että suhde keskustelijoiden välillä ei ole riittävän hyvä. Suhde on se, mikä mahdollistuu kahden erillisen ihmisen väliin.


Mittarit ja arviointi
Mittareiden laadinta ja muuttujien määrittely
Mitkä kysymykset ovat hyödyllisiä?
Mikä on realistista rekrytointihaastattelussa
Haastattelija vai haastattelutiimi – videolla vai ilman
Esimerkkikysymyksiä / Malleja
Owned and operated by PSYK.FI INSTITUTE.
Powered By ClickFunnels.com